L.S. Edits
NL-EN and EN-NL translator and editor

Over mij ~ About me

 

Hi, ik ben Laura! Ik ben freelance vertaler en editor, 33 jaar, en zowel zakelijk als privé een groot liefhebber van taal. 

Ik ben gespecialiseerd in het vertalen van technische teksten en ben beroepsmatig bekend met onderwerpen als chemie, wetenschappelijk onderzoek, gezondheidzorg, en evenementen management. Daarnaast heb ik het plezier gehad diverse boeken te mogen redigeren voor publicatie.

Meer weten? Neem een kijkje op mijn Diensten ~ Services pagina of neem Contact met me op om uw vraag te stellen.

 

Mijn achtergrond

Dankzij mijn geadopteerde Britse familie ben ik met zowel Nederlands en Engels opgegroeid en in beide talen werkzaam.

Mijn liefde voor het geschreven woord was al op jonge leeftijd duidelijk. Ik kon boeken verslinden en las al Nederlandstalige literatuur. Nadat ik vrijwel alle boeken van mijn ouders van voor tot achter had gelezen, ben ik aan het eind van de basisschool mijn horizon gaan verbreden met Engelstalige literatuur.

Op de middelbare school werd me de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de MUN (Model United Nations). Dit multinationale evenement bood een geweldige ervaring en was het begin van mijn interesse in een heel nieuw gebied: internationale politiek.

Na mijn studie aan de Hogeschool Delft (later INHOLLAND Hogeschool) ben ik gaan werken bij een vakgroothandel voor professionele schoonmaakproducten. Ik had in mijn vrije tijd al wat vertalingen gedaan voor kennissen, maar nu kreeg ik de mogelijkheid om productinformatie, veiligheidsinformatie-bladen, en machinehandleidingen te vertalen.

In 2012 besloot ik de volgende stap te zetten en ben, naast mijn voltijd kantoorbaan, part-time als freelance vertaler en editor aan de slag te gaan. Aan het eind van datzelfde jaar kreeg ik mijn eerste grotere opdracht toen ik voor een Nederlands auteur mij vroeg één van zijn boeken te redigeren.

Na een aantal jaar mijn freelance werk en vast dienstverband te hebben gecombineerd, heb ik er eind 2015 voor gekozen me volledig te richten op vertalen en redigeren. Sindsdien heb ik het plezier gehad zowel voor Nederlandse als buitenlandse klanten professionele vertalingen te verzorgen, en kijk er naar uit nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Hi, I'm Laura! I'm a freelance translator and editor, 33 years old, and a great language enthusiast - both professionally and personally.

I am specialised in translating technical texts and am professionally familiar with subjects such as chemistry, scientific research, health care and event management. I have also had the pleasure of editing several books for publication.

Want to know more? Have a look at my Diensten ~ Services page or Contact me if you have a question.

My background

Thanks to my adopted British family, I grew up with both Dutch and English and work in both languages.

My love for the written word was evident from an early age. I could devoure books easily and was already reading Dutch literature. Once I had read practically all my parents' books back to front, I expanded my horizon by incorporating English literature by the end of primary school.

In secondary school I was offered the possibility of participating in the MUN (Model United Nations). This multinational even offered a wonderful experience and marked the start of my interest in a whole new area: international politics.

After my studies at the Hogeschool Delft (later INHOLLAND University of Applied Sciences), I started working at a wholesaler in professional cleaning products. I had already done some translations for acquaintances in my spare time, but now I was offered the opportunity of translating product information, MSD sheets, and machine user manuals.

In 2012 I decided to take the next step and started working part-time as a freelance translator and editor, alongside my office job. By the end of that year, I was granted my first big assignment when a Dutch author asked me to edit one of his books.

After combining my freelance work and full-time employment for several years, by the end of 2015 I decided to fully focus on translating and editing. I've had the pleasure of providing professional translations for customers in the Netherlands and abroad ever since, and look forward to embracing new challenges.